Django, Python en Facebook Ads API op Windows 10 in een virtuele omgeving installeren

Installation

  • Install Python (3.5.1), zie mijn vorige beschrijving;
  • pip install Django

Django project starten

  • Create project: django-admin startproject <ProjectName>
  • Start Webserver: python manage.py runserver
  • Solve unapplied migrations: python manage.py migrate
  • Create new app: python manage.py startapp <AppName>

Facebook API

  • pip install facebookads