Change WordPress password via phpMyAdmin

Copied from a forum.

I’ve done it a number of times… just fire up phpMyAdmin – load up the MySql database for that website.

Go to wp_users table (or the first two letters, if you’re smart, will be different… ‘wp’ is the default)

ID #1 is the admin, you’ll see the Admin name (Which again, if you’re smart, will *NOT* be the default ‘admin’)

Now, see ‘user_pass’?

That’s the MD5 coded password.

Forget trying to hack it. What you’re going to do is replace it.

Google for any “MD5 Hash” generator – you’ll find plenty of them. Here is one that I used, http://www.md5hashgenerator.com/.

Enter your new password… for example: ‘password’

The MD5 Hash generator site will spit out:

5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99

I went to a completely different site, and ran another MD5 hash, and sure enough, it spits back:

5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99

So cut and paste -DON’T TRY TO ENTER IT BY HAND!

Checkmark the box to the left on user #1… then click the ‘change’ tab

Paste your new value under ‘user_pass’ value… (on the right…)

Now click ‘Go’.

Done… now simply go back to the site, and log in with your new password.

Installing Magento

Tot nu toe bij mijn provider niet gelukt, als ik het via het install menu van de provider doe dan gaat het fout. Zelf uploaden van een uitgepakt zip bestand (ongeveer 41.236 bestanden) duurt een eeuwigheid en volgens mij gaat er van alles mis met de folder-rechten op die manier.

Nu het zip bestand naar de server verplaatst, en via deze tip lukt het wel? Bijbehorende video-instructie.

Dit is de unzip.php bestand als zip om te unzip.php.

Stappen:

 1. Upload het uit te pakken bestand naar de server (magento.zip);
 2. Upload het uitgepakte (‘ge-unzipte’) bestand unzip.php naar de server, in dezelfde map als waar magento.zip staat;
 3. Zorg ervoor dat de rechten op 755 worden gezet voor zowel het zip bestand, als de folder waarin de uitgepakte bestanden moeten komen te staan.

rechten

Nu kun je het bestandje unzip.php opstarten en het feest begint.

Nadat alle bestanden uitgepakt zijn:

 1. Start de pagina http://www.yourdomainname.nl/setup;
 2. Failure… to be continued!

WordPress Importer showing blank page after clicking the Upload File and Import button

After turning on the error display in WordPress, by setting:

define('WP_DEBUG', false);

to:

define('WP_DEBUG', true);

While importing I was able to get the following error:

Fatal error: Class 'DOMDocument' not found in /var/www/html/wp-content/plugins/wordpress-importer/parsers.php on line 61

Solution that worked for me:

Replace in file parsers.php in plugin wordpress-importer at Class WXR_Parser_SimpleXML

$dom = new DOMDocument;
$old_value = null;
if ( function_exists( 'libxml_disable_entity_loader' ) ) {
$old_value = libxml_disable_entity_loader( true );
}
$success = $dom->loadXML( file_get_contents( $file ) );
if ( ! is_null( $old_value ) ) {
libxml_disable_entity_loader( $old_value );
}

if ( ! $success || isset( $dom->doctype ) ) {
return new WP_Error( 'SimpleXML_parse_error', __( 'There was an error when reading this WXR file', 'wordpress-importer' ), libxml_get_errors() );
}

$xml = simplexml_import_dom( $dom );
unset( $dom );

With:

$xml = simplexml_load_file($file);

Zie ook hier en hier.

Tabellen in WordPress

Vandaag ben ik aan het uitzoeken hoe een aangeleverde tabel het beste op te zetten zodat deze goed zichtbaar is in WordPress op desktop en mobiele devices.

Het gebruikte thema, Inovado, biedt een shortcode voor ‘Styles Tables’, maar deze zijn niet responsive en dus niet goed zichtbaar op mobiele devices. Hun andere shortcode:

[pricing-table col="4"]

lijkt beter te werken. Zie hier voorbeelden ervan.

Zijn hier WordPress shortcodes voor? Lijkt alleen om plug-ins te gaan.

Installatie van WordPress

Installatie van WordPress

Om met WordPress aan de slag te kunnen gaan en om het pakket zelf te kunnen installeren in plaats van via een ‘Easy-Install-Tool’ heb ik bij mijn provider mijn hosting account om laten zetten naar een Unix hosting account. Binnen een dag was de omzetting gedaan en trof ik na inloggen met ftp een volledig lege directory aan. In de veronderstelling dat dit niet juist kon zijn ging ik via de admin panel een subdomein aanmaken om te kijken wat er ging gebeuren en of dit dan ook weer een lege directory zou opleveren. Het leverde mij inderdaad een lege directory op waarin ik toen maar WordPress heb geïnstalleerd. En getuige deze eerste blog post werkt het. De installatie was werkelijk zeer eenvoudig. Slechts een enkele aanpassing aan een installatie-script en klaar ben je.

Gebruikte links:

Aan het installatie-script moesten de gegevens van de database toegevoegd worden, alsmede een aantal ‘secure’ wachtwoorden. Daarna de boel uploaden naar de server en via een URL oproep vanuit de browser de boel laten installeren.

Stappenlijst:

 1. Inloggen als website admin bij mijn provider (Web10);
 2. Bij WebServices op ‘Toepassen‘ bij Toepassen MySQL-Database klikken om een nieuwe database klaar te zetten;
 3. Op ‘>>‘ bij phpMyAdmin klikken om te kijken wat de naam van de database is die we kunnen gebruiken;
 4. Database encoding aanpassen, in mijn  geval heb ik die op utf8mb4_general_ci gezet, dat doe ik onder ‘Handelingen‘ en dan bij ‘Collatie‘;
 5. Laatste versie van WordPress downloaden;
 6. Unzip de download;
 7. Creëer hier je geheime sleutels;
 8. Hernoem wp-config-sample.php naar wp-config.php en plak de geheime sleutels op hun plek, pas de overige gegevens aan;
 9. Upload de handel;
 10. Surf met je browser naar de plek waar je de bestanden geüpload hebt en de installatie begint;
 11. Klaar!

Omdat ik bij mijn providers databases niet kan deleten moet ik bij een nieuwe WordPress installatie alle tabellen verwijderen:

DROP TABLE wp_commentmeta, wp_comments, wp_links, wp_options, wp_postmeta, wp_posts, wp_revslider_css, wp_revslider_layer_animations, wp_revslider_settings, wp_revslider_sliders, wp_revslider_slides, wp_revslider_static_slides, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy, wp_termmeta, wp_terms, wp_usermeta, wp_users

Optioneel:

 1. Antivirus‘ plug-in toevoegen en activeren, onder Settings kun je dan het Antivirus programma gebruiken;
 2. Thema installeren door een zip file te uploaden, activeren en eventueel scannen;
 3. De door het thema gewenste plug-ins installeren en activeren;
 4. En eventueel sommige plug-ins weer updaten;
 5. Eventueel het child thema installeren.