Add Microsoft OneDrive Business account via registry

Have a look here.

U kunt EnableAddAccounts instellen door het bestand ‘EnableAddAccount.reg’ te implementeren op de computers van uw gebruikers. Dit bestand maakt deel uit van het OneDrive-implementatiepakket. Hiermee wordt de volgende registersleutel toegevoegd:

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] 
"EnableAddAccounts"=dword:00000001

c45389ab-bfdf-4047-b3fb-8ec38df553c6