Django

Django

  • Create project: django-admin startproject <ProjectName>
  • Start Webserver: python manage.py runserver
  • Solve unapplied migrations: python manage.py migrate
  • Create new app: python manage.py startapp <AppName>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *