Virtuele desktops in Windows 10

The virtual desktops feature in Windows 10 is called “Task View” and is located on the Taskbar.
taskview
Clicking the “Task View” button brings up the Task View interface, where you can see your open windows on virtual desktops you’ve added. When you open the Task View interface for the first time, or you only have one desktop, the “New Desktop” button is available. Click it to add another virtual desktop.

You can switch desktops using the keyboard, as well. To do this, press the Windows key + Tab.

Lees meer in dit artikel.

VMware Workstation and Hyper-V are not compatible

VMware Workstation and  Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.

error

Om te voorkomen dat Hyper-V opstart kan het volgende commando gebruikt worden:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

Windows herstarten is noodzakelijk.

Het commando om Hyper-V weer te gebruiken:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

Windows herstarten is noodzakelijk.

Sublime Text 3 installeren

Sublime Text 3 ga ik op de virtual gebruiken als editor voor de Python bestanden. Ik ga de portable versie (64 bit) gebruiken. Deze kun je hier downloaden http://www.sublimetext.com/3, vergeet geen desktop icoontje aan te maken.

Ik gebruik de portable versie omdat die makkelijk te resetten is. (Wellicht kan dit met de full-version ook.)
Hoe? Verwijder de folder Installed Packages die wordt aangemaakt in de volgende directory C:\Users\%profilename%\AppData\Roaming\Sublime Text 3.

Op YouTube is een walkthrough waarin vrij uitgebreid in gegaan wordt op wat er allemaal mogelijk is, maar hieronder maak ik een opsomming van wat ik zelf gebruik.

Package Control

Klik hier om Package Control te installeren.

 • List Packages shows all your installed packages
 • Remove Packages removes a specific package
 • Upgrade Package upgrades a specific package
 • Upgrade/Overwrite All Packages upgrades all your installed packages

Dayle Rees Color schemes

Klik hier voor de website, en hier voor een preview.

Predawn

Klik hier voor de website, daar wordt ook besproken hoe het thema geactiveerd moet worden!

BracketHighlighter

Klik hier voor de website.

Sidebar Enhancements

Klik hier voor de website.

SublimeCodeIntel

Klik hier voor de website.

Emmet (Website)

Klik hier voor de website, en hier voor de website van de maker van Emmet.

Python, Scrapy, BitBucket, Pycharm en MySQL op Windows 10

Wat te installeren?

 • Python
 • MySQL
 • BitBucket
 • PyCharm (Community)
 • Scrapy

Prerequisites

Bij deze installatie ga ik er van uit dat MySQL en PyCharm al geïnstalleerd zijn en dat je al een account bij BitBucket hebt.

Python installeren

 • Python versie 2.7.13 64 bits installeren, ook aan pad laten toevoegen.
 • pywin32-220.win-amd64-py2.7.exe installeren
 • mysql-connector-python-2.1.5-py2.7-winx64.msi installeren
 • VCForPython27.msi installeren

PyCharm project voor Scrapy aanmaken

 • Create Project
 • Create virualenv (naam: venv) en zet inherit global site-settings aan
 • Update packages
 • lxml versie 3.6.0
 • w3lib
 • twisted 17.1.0
 • cryptography 1.7.2
 • pyOpenSSL 16.2.0
 • README.md maken (of kopiëren)
 • .gitignore maken (of kopiëren)
 • scrapy
 • fake-useragent
 • scrapy-fake-useragent
 • kopieer pywin32-220.win-amd64-py2.7.exe naar de root van het project en installer deze in de virtual env door
  easy_install pywin32-220.win-amd64-py2.7.exe
  uit te voeren vanuit de root directory
 • verwijder het bestand pywin32-220.win-amd64-py2.7.exe
 • daarna kun je een Scrapy project aanmaken
 • scrapy startproject projectnaam
  (bv. scrapy startproject lacentrale)
 • scrapy genspider projectnaam-scraper domein
  (bv. scrapy genspider lacentrale-spider lacentrale.fr)
 • daarna de naam van de scraper zelf, het bestand in de map spiders dus een andere naam geven dan de naam van het project
 • beautifulsoup4 installeren, easy_install beautifulsoup4

Oud en uitzoeken

Alles hieronder moet ik uitzoeken, niet gebruiken dus.

Installatie-instructie van Dr.S.Gowrishankar Nath.

On Windows, use the py Python launcher in combination with the -m switch:

py -2 -m pip install SomePackage # default Python 2
py -2.7 -m pip install SomePackage # specifically Python 2.7
py -3 -m pip install SomePackage # default Python 3
py -3.4 -m pip install SomePackage # specifically Python 3.4

Python

Python kun je hier downloaden. Selecteer de juiste versie (bv. 64 bits). Zorg er tijdens de installatie voor dat je dat Python aan je path toegevoegd wordt aanvinkt.

MySQL

Prerequisites

 1. Microsoft Visual Studio
  (Visual Studio Community 2015, inclusief Visual C++ en Python tools for Visual Studio)
 2. MySQL for Visual Studio 1.2.6 installeren,
 3. Connector/ Python 2.1.5 installeren
  (wilde bij mij niet lukken met Python 3.6, daarom eerst versie 3.4.4 van Python geïnstalleerd)
 4. MySQL kun je hier downloaden.
  (Note: MySQL Installer is 32 bit, but will install both 32 bit and 64 bit binaries.)

GitHub/ Bitbucket

Download software from here.

PyCharm

https://www.jetbrains.com/pycharm en plugin voor Bitbucket installeren.

PyCharm and Bitbucket

Read all about it here.

Python Updaten

pip Updaten

Om pip te updaten gebruik je  “python -m pip install -U pip” in een command-box.

Commando’s pip:

pip list
pip help

pip Packages updaten

Verouderde packages opsporen:

pip list --outdated

vervolgens elk package updaten met

pip install -U packagename

pip details about a package

Details van een package bekijken doe je met

pip show packagename

setuptools Updaten

Om setuptools te updaten gebruik je:

pip install -U setuptools

pypiwin32 219

Python for Window Extensions
Python extensions for Microsoft Windows Provides access to much of the Win32 API, the ability to create and use COM objects, and the Pythonwin environment.

Deze kun je hier downloaden.

Microsoft Visual C++ Compiler for Python 2.7

Deze kun je hier downloaden.

lxml

Deze kun je hier downloaden (lxml-3.5.0.win-amd64-py2.7.exe (md5)).

Ik blijf hier maar problemen mee hebben. Helpt deze informatie?

En hier, om vervolgens met zoiets te installeren:

C:\Python34>python -m pip install lxml-3.4.4-cp34-none-win32.whl

beautifulsoup4

Om beautifulsoup4 te installeren gebruik je “pip install beautifulsoup4“.

scrapy

Om scrapy te installeren gebruik je  “pip install scrapy

Global commands

 • startproject: scrapy startproject myproject
 • settings
 • runspider
 • shell: scrapy shell <url>
 • fetch: scrapy fetch
 • view: scrapy view <url>
 • version

Project-only commands

 • crawl: scrapy crawl myspider
 • check
 • list: scrapy list
 • edit
 • parse
 • genspider: scrapy genspider mydomain mydomain.com
 • bench

Handig om bij Scrapy te gebruiken is scrapy-fake-useragent.

pip install fake-useragent
pip install scrapy-fake-useragent

Configuration

Turn off the built-in UserAgentMiddleware and add RandomUserAgentMiddleware:

DOWNLOADER_MIDDLEWARES = {
'scrapy.contrib.downloadermiddleware.useragent.UserAgentMiddleware': None,
'scrapy_fake_useragent.middleware.RandomUserAgentMiddleware': 400,
}

Grab Framework installeren

Prerequisites:

 1. Install lxml. Deze hadden we al eerder geinstalleerd, nu dus niet nodig om te doen.
 2. Install pycurl. Deze eerst met “pip install pycurl -U” gedaan, dat lukte niet, met “easy_install –upgrade pycurl” lukt het echter wel.

Installeer Grab met “pip install grab”.

tld

Om tld te installeren gebruik je “pip install tld“.

Een virtual in Hyper-V clonen

Om een clone van een virtual te malen in Hyper-V gaan we als volgt te werk. Open de Hyper-V Manager, selecteer de virtual die je wilt clonen met de rechtermuisknop en selecteer export. Selecteer vervolgens een folder op je computer waar de virtual naar geëxporteerd kan worden en klik op export.

De virtual wordt naar de geselecteerde folder geëxporteerd en dit kan enige tijd duren.

Hoe je de zojuist geëxporteerde virtual weer kunt importeren spreekt voor zich, maar let goed op dat je Copy the virtual machine (create a new unique ID) selecteerd.

Toch meer informatie nodig? Zie hier.